Tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE:

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Pramia Plastic Oy Juustotie 25, 69300 TOHOLAMPI

Rekisterin nimi: Pramia Plastic Oy:n Asiakas ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Suomen Asiakatiedon pohjalta laadittu asiakasrekisteri. Rekisteriä käytetään Pramia Plastic Oy:n tiedottamiseen, markkinointiin ja kumppanuuden ylläpitoon. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Tietoja ei myöskään luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämät tiedot: Tyypillisesti ne sisältävät seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, titteli, työpaikan postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: Emme kerää säännöllisesti asiakastietoja.

Tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Rekisterin suojaus: Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.05.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tarkistusoikeus: Henkilötietolain 26 §:n mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista. Nämä pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen marko.makinen@pramia.fi.